Organisatie

Werkmaatschappijen

Tot Kiwa CMR behoren meerdere zelfstandige werkmaatschappijen. Kiwa CBD controleert in de gehele keten, van agrarische productiebedrijven tot supermarkten. Kiwa VERIN is een onafhankelijke certificatie instelling die kwaliteitsregelingen certificeert. Kiwa CBS legt zich toe op classificatie- en controlewerkzaamheden. Agrovision is een automatiseringsbedrijf die softwareprgramma's en hoogwaardige ICT oplossingen levert. CoMore Varken en CoMore Vee bieden kwaliteitsregelingen aan die de kwaliteit van de aangeboden slachtdieren trachten te verbeteren.      
 

Van alle markten thuis

De oorsprong van Kiwa CMR ligt in de agri-foodsector. In de loop der jaren is het werkterrein steeds verder verbreed. Het is een bewuste keuze van Kiwa CMR om van alle markten thuis te zijn. Nieuwe opdrachtgevers van buiten de agrarische sector melden zich om gebruik te maken van de dienstverlening en opgebouwde kennis en expertise. De goed opgeleide medewerkers staan klaar om  opdrachten uit te voeren. Het zijn allemaal specialisten. Ze zijn uitgerust met de modernste apparatuur, waarmee inspectie- en controleresultaten geautomatiseerd worden vastgelegd, zodat opdrachtgevers vaak nog dezelfde dag over de afgesproken informatie kunnen beschikken. Naast specifieke theoretische kennis is ook ruim kant voor de menselijke kant van het werk. Kiwa CMR hecht veel waarde aan een goede onderlinge verstandhouding. Strikt en integer optreden, maar altijd met een menselijk gezicht, zo is het devies. En dit alles tegen een zeer acceptabel prijsniveau.