Brandblusmiddelen

Brandblusmiddelen zoals brandblussers en brandslanghaspels dienen regelmatig gecontroleerd te worden. Het hebben, controleren en onderhouden van de blusmiddelen is veelal vastgelegd in bouwbesluiten en polisvoorwaarden van verzekeringen.
Kiwa CBD voert de controles en klein onderhoud uit volgens het REOB schema. Kiwa CBD is erkend voor het Basispakket REOB, deelgebied A, “onderhoud en uitgebreid onderhoud van draagbare blustoestellen en brandslanghaspels met vormvaste slang”. REOB staat voor Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen en garandeert een deskundige keuring van uw blusmiddelen.
 
Kiwa CBD kan deze controle combineren met andere controles die Kiwa CBD op bedrijven uitvoert. Het voordeel hiervan is dat voor deze bedrijven geen extra voorrijkosten gerekend hoeven te worden en dat de administratieve afwikkeling gecombineerd kan worden. Een bijkomend voordeel is dat bedrijven door de combinatie van de controles minder bezoek van verschillende functionarissen en bedrijven krijgen.
 
De tarieven voor de controle en nieuwe blusmiddelen kunt u opvragen via cbd@co-more.nl