IKB Rund

De Regeling IKB Rund is speciaal ontwikkeld voor vleesveehouders en zoogkoeienhouders. Door deel te nemen aan de regeling IKB Rund tonen vleesveehouders aan invulling te geven aan de vereisten m.b.t. de registratie en het verantwoord gebruik van antibiotica. 

Deelname aan de regeling IKB Rund biedt vleesveehouders bovendien de mogelijkheid om digitaal Voedsel Keten Informatie (VKI) te registreren in de daarvoor beschikbare systemen. Voor veel Nederlandse slachterijen is het digitaal aanleveren van VKI een vereiste.
Kiwa VERIN beoordeelt en certificeert de deelnemers aan de regeling IKB Rund. De controles heeft Kiwa VERIN uitbesteed aan Kiwa CBD.

Klik hier om naar de website van IKB Rund te gaan. Op deze website vindt u o.a. de volledige regeling, de tarieven voor deelname.
Klik hier om naar de website van Kiwa VERIN te gaan.
Klik hier om u eenvoudig aan te melden voor deelname aan de regeling IKB Rund.