Qualität und Sicherheit (QS) Pluimvee

qs_logo-1.gifQS is een Duitse kwaliteitsregeling gericht op transparantie en veilige producten in de hele voedselketen. Dit betekent dat van ‘boerderij tot winkel’ alle schakels aan de gestelde QS normen moeten voldoen, om een product als QS- waardig te mogen verkopen.
                   
De QS controles zijn bij pluimveebedrijven zowel administratief als fysiek. De administratie en bedrijfsvoering, huisvesting en stalsystemen, diervoeding, medicijngebruik, diergezondheid, aan- en afvoer van dieren, transport, productveiligheid en hygiëne worden gecontroleerd.

Kiwa CBD verzorgt de controles waarna Kiwa VERIN de certificering verzorgt. Kiwa VERIN is dan ook één van de certificerende instanties voor QS. De controles worden uitgevoerd bij pluimveebedrijven, broederijen en slachterijen/uitsnijderijen.

Vaak kan de QS controle in combinatie met de IKB controle uitgevoerd worden en hoeft de controleur slechts éénmaal langs te komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kiwa VERIN.