Voetzoollaesies

Kiwa CBD is een controle instantie om de voetzoollaesie score te bepalen.  De monitoring van voetzoollaesies dient plaats te vinden 7 dagen voordat de laatste kuikens worden weggeladen.

Plannen

Pluimveehouders kunnen het scoren van een stal aanmelden door contact op te nemen met de planning van Kiwa CBD via telefoonnummer 030-694 18 80 of via de mail: info@cbd.info. Om de pluimveehouder zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is het noodzakelijk dat hij/zij drie weken voorafgaand aan het wegladen van de kuikens contact met de planning van Kiwa CBD opneemt. De Kiwa CBD controleur neemt vervolgens contact met de pluimveehouder op om een definitieve afspraak te plannen.

Na afloop van de controle ontvangt de pluimveehouder een rapportage met daarop de verschillende percentages voetzoollaesies per stal. Tevens wordt per stal de VZL score berekend. Deze score wordt als volgt berekend: percentage dieren met score 0 x 0) + (percentage dieren met score 1 x 0,5) + percentage dieren met score 2 x 2).

Veel gestelde vragen

Wanneer moet de VZL score op het bedrijf worden uitgevoerd?
De houder of eigenaar van vleeskuikens die meer dan 50% van de kuikens van een koppel exporteert (met uitzondering van buitenlandse slachterijen die bevoegd zijn voor de uitvoering van de monitoring op hakdermatitis / voetzoollaesies) of die meer dan 50% van de kuikens levert aan een slachterij waar niet wordt gemonitord op hakdermatitis / voetzoollaesies, moet dit op het vleeskuikenbedrijf laten uitvoeren.

Moet in elke stal een score bepaald worden?
Ja, de score dient per stal ingevoerd te worden in de database van DR (Dienst Regelingen).

Moet de score hakdermatitis ook nog uitgevoerd worden?
Nee, per 1-1-2013 komt de score op hakdermatitis te vervallen.

Waar kan ik meer informatie over het vleeskuikenbesluit en voetzoollaesies vinden?
Dan kan onder andere op de website Dienst Regelingen: DR-Loket - Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - Vleeskuikens

Wat is het KvK nummer van Kiwa CBD?
Het KvK nummer (Handelsregister Utrecht) van CBD is: 30 14 69 53